IMG_6271-k.JPG

shdc

Speelavond:
Dinsdag 19.30 uur

Speellocatie:
Wijkcentrum De Vleugel
Aart van der Leeuwlaan 4
2624 LD Delft

Goed bereikbaar:
OV: tram 1, halte Martinus Nijhofflaan
Auto: 's avonds gratis parkeren

vleugel-293x180

cdhs

hetei-k

Clubblad Het Ei

shdc

TC-info
Via deze pagina kunt u allerlei informatie vinden met betrekking tot de technische aspecten van bridge in het algemeen en de reglementen van bridgeclub Prometheus in het bijzonder.

Spelreglementen

Tijdens de clubavonden wordt er gespeeld volgens de spelregels van de Nederlandse Bridge Bond. Hierbij zijn ook de alerteerregeling en de regeling betreffende Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) van toepassing.
Ook is het gebruik van de zogenaamde stopregel verplicht. Deze regel schrijft voor dat elk openingsbod van twee of hoger en elk sprong(volg)bod voorafgegaan moet worden door het neerleggen van de STOP-kaart uit de biddingbox. De volgende speler is vervolgens verplicht ongeveer 10 seconden te wachten alvorens te bieden. Een bieding ("pas" is ook een bieding) gedaan binnen die termijn van 10 seconden kan worden aangemerkt als een ongeoorloofde inlichting. Het negeren van de stopregel is daarom een overtreding van de spelregels.

 
Viertallen en Butler

 

Een viertallen wedstrijd is een wedstrijd tussen (minimaal) twee teams. Een team bestaat uit twee paren. Deze wedstrijdvorm wordt vaak gezien als de meest pure vorm van bridge, waarbij de factor geluk tot een minimum is gereduceerd.
Deze wedstrijdvorm wordt (uiteraard) toegepast tijdens de viertallencompetitie van het NBB-district Delft. De viertallentelling wordt echter ook gehanteerd bij de bekercompetities (om de NBB-, de Hoofdklasse en de Elffersbeker), die de NBB organiseert.
De butlertelling is net als de viertallentelling gebaseerd op International Match Points oftewel imps.
 
Meesterpunten

 

Na afloop van elke interne competitie en sommige clubdrives worden meesterpunten toegekend aan de hoogst geëindigde paren. Het aantal meesterpunten dat na afloop van een interne clubcompetitie of interne clubdrive verdeeld kan worden is afhankelijk van de sterkte van de club. De meesterpunten vormen tevens een basis voor het ratingsysteem. De rating van een speler geeft een beter beeld van de kracht van de betreffende speler dan het aantal behaalde meesterpunten.
 
Downloads

Tenslotte kunt u hier nog enkele nuttige documenten, zoals blanco systeemkaarten, maar ook de Biedermeijer-systeemkaarten downloaden (vanaf de NBB-site).

Verder ook nog: