Clubbladen 1986-1996

MEDEDELINGENBLAD BRIDGECLUB PROMETHEUS 1986-1993

Van het mededelingenblad dat tussen 1986 en 1993 verscheen zijn enkele exemplaren bewaard gebleven en gedigitaliseerd. U kunt deze nummrs hier downloaden: ze zijn als pdf beschikbaar.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Bridgeclub Prometheus in 1991 is een blad uitgebracht. Het bevat 36 bladzijden vol met anecdotes, spellen en foto's. U kunt dit allemaal nog eens nalezen:

 

CONTrACT

De voorganger van ons huidige clubblad 'Het Ei' heette CONTrACT. Het eerste nummer verscheen in 1993, het laatste nummer was het lustrumnummer dat in oktober 1996 verscheen ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de club. U kunt deze oude nummers nog eens inkijken, ze zijn als pdf beschikbaar: